Distans Healing och dess fördelar


Helandet är en resa. Du går till en djupare nivå för att hitta rötterna till din smärta. När du är vid rötterna och tar itu med orsaken, tar du hand om dig själv och släpper blockeringar och känslor. Det kommer att underlätta för dig att gå vidare i ditt liv.


Trauma som du har upplevt i ditt liv på ett känslomässigt, andligt eller fysiskt plan tog energi från dig men lämnade också avtryck i ditt energifält. Detta kan ge dig känslan av att känna dig tung eller ha en dimmig hjärna.


Under energi healing får du energi av kärleken för att stärka dig och lätta på tyngden som ligger på dig eller omger dig. Helande energi ökar din känslighet och ger dig energi att fortsätta och nå ditt önskade resultat på din helande resa och ditt välbefinnande i livet.


Stig Kälvelid och Petra Grandits hälsar dig hjärtligt välkommen att delta i 3 dagars Distans Healing.


Så här fungerar det:


Healande energi strömmar från ande genom ande till ande.


Helaren justerar sitt energifält att vara tillgänglig för att kunna ge healing. Helaren tonar sig sedan in och blir ett med sin spirit guide för healing. Genom att sätta upp syftet med healingen, en energetisk koppling är gjord mellan helaren och mottagaren. Energin strömmar mellan dem.


Helande energi kan tas emot när helaren och mottagaren är på samma eller på olika platser. Healingen kan ges till en person i taget eller samtidigt till en grupp människor.


Vid distans healingen uppmuntras mottagaren att sitta eller ligga bekvämt och fokusera på sin andning. Helst är du hemma samtidigt som du får healing eller på ett ställe som gör att du kan koppla av.


Det är din fria vilja att låta dig ta emot helande energi. Du släpper ut energier som inte längre tjänar dig, skapar större medvetenhet om hur det är att må bra igen och helas från tidigare erfarenheter. Du kommer att känna dig lättare och vara mer öppen för förändring och nya möjligheter. Din hjärna blir mindre dimmig och mindre upptagen. Kraften inom dig kommer att komma till ytan och tjäna dig på ett kärleksfullt sätt.

 

 

3 Dagars Distans Healing

 

 

 

Några ord från en person jag är mentor åt:


Rak, tydlig och ödmjuk. Fantastisk träffsäker med budskap från detta mitt liv och från mina vägvisare på andra sidan. 

En klok och lyssnande lärare som ger mig stöd, uppmuntran och trygghet i sitt ledarskap som mentor.


Kristina 

Några ord från en person jag är mentor åt:


Alla borde ha en Stig i sitt liv. Från djupet av mitt hjärta. Han ger mig bekräftelse och trygghet


Ulla 

Pris 140 kr

för 3 dagars healing

30 minuter per dag


ANMÄLAN:

Skicka ett mail till

stig@kalvelid.se

3 DAGARS

DISTANS HEALING

2019


Datum:

 20-22 november

Kl 06.00-06.30

 

18-20 december

Kl 06.00-06.30