WORLD WIDE HEALING

 

 

 

It was in 2016 that Petra Grandits was asked by her guides in the spirit world to provide distance healing.

She was told that the healing would go global. Petra decided to collaborate with the medium and healer Stig Kälvelid.

The word spread quickly, and the healing is now received on three continents.

3 Dagars Distanshealing


Distans Healing och dess fördelar

 

Helandet är en resa. Du går till en djupare nivå för att hitta rötterna till din smärta. När du är vid rötterna och tar itu med orsaken, tar du hand om dig själv och släpper blockeringar och känslor. Det kommer att underlätta för dig att gå vidare i ditt liv.

 

Trauma som du har upplevt i ditt liv på ett känslomässigt, andligt eller fysiskt plan tog energi från dig men lämnade också avtryck i ditt energifält. Detta kan ge dig känslan av att känna dig tung eller ha en dimmig hjärna.

 

Under energi healing får du energi av kärleken för att stärka dig och lätta på tyngden som ligger på dig eller omger dig. Helande energi ökar din känslighet och ger dig energi att fortsätta och nå ditt önskade resultat på din helande resa och ditt välbefinnande i livet.

 

Stig Kälvelid och Petra Grandits hälsar dig hjärtligt välkommen att delta i 3 dagars Distans Healing...

 

Möt Petra och Stig

Petra har varit ett medium sedan födseln. Hennes egen helande resa öppnade upp henne till en större självmedvetenhet. 


Stigs mediumskap började genom kommunikation med naturen och särskilt med blommor...

YOUR BODY WILL BE AROUND A LOT LONGER THAN THAT 

EXPENSIVE HANDBAG.

INVEST IN YOURSELF.

Några ord från en person jag är mentor åt:


Rak, tydlig och ödmjuk. Fantastisk träffsäker med budskap från detta mitt liv och från mina vägvisare på andra sidan. 

En klok och lyssnande lärare som ger mig stöd, uppmuntran och trygghet i sitt ledarskap som mentor.


Kristina 

Några ord från en person jag är mentor åt:


Alla borde ha en Stig i sitt liv. Från djupet av mitt hjärta. Han ger mig bekräftelse och trygghet


Ulla