Att sätta upp ett personligt mål skapar möjligheten för dig att nå en seger i ditt liv och ambitionen att nå det målet eller arbeta mot det bygger en bro mellan ditt sinne och ditt hjärta. Hjärtats röst leder dig och ditt huvud säger: "Five, four, three, two, one – go!" När du hör "go", känner du dig bra och trygg. Du vet att du kan nå ditt mål. Din motivation är hög.

 

Kan du tänka dig att vara stödd i ett helt år och ständigt jobba med bron mellan ditt sinne och ditt hjärta? Du kommer att släppa de blockeringar som du måste övervinna för att förbli på din väg och nå din destination för de många begären i ditt liv. Vad måste du göra? Det är lätt!

 

I detta mentorprogram kommer Stig Kälvelid att arbeta med dig i  3-12 månader för att släppa dina blockeringar genom att adressera gamla mönster som upprepar sig i ditt liv.

På din schemalagda tid får du också möjlighet att få vägledning och healing. Om ditt mål under det närmaste året är att utveckla dina förmågor, har du gott om möjligheter att träna ditt mediumskap och upptäcka vad din gåva handlar om. I det här programmet finns inga begränsningar för vad som är möjligt eller vad som kan uppnås.

 

Du kan uppnå dina mål. Resan för att nå dem är ditt eget växande.

Öppna dig själv, läka, växa och utveckla. Denna möjlighet är din. Lets do it!

 

Mentorprogrammet är tillgängligt för personliga möten eller personliga möten online.

Du betalar 2100 kr kvartalsvis och före varje 3 månaders period eller betalar du 800 kr/gång. Du kan efter varje 3 månaders period bestämma om du vill fortsätta mentorskapet eller avsluta det. Du binder inte upp dig för 12 månader utan bara för 3 månader i taget.

 

Jag jobbar med många olika plattformar online och vi hittar ett sätt som känns tryggt och bra för dig.


 MENTORSKAP

 

 

 

Några ord från en person jag är mentor åt:


Rak, tydlig och ödmjuk. Fantastisk träffsäker med budskap från detta mitt liv och från mina vägvisare på andra sidan. 

En klok och lyssnande lärare som ger mig stöd, uppmuntran och trygghet i sitt ledarskap som mentor.


Kristina 

Några ord från en person jag är mentor åt:


Alla borde ha en Stig i sitt liv. Från djupet av mitt hjärta. Han ger mig bekräftelse och trygghet


Ulla 

 INFORMATION


Boka en en tid som passar dig varje månad.

Vid behov 2 ggr/månad


Varje möte tar 90 minuter. 


Vi ses på plats i Borrby, på telefon eller online via Messenger, Facetime, whatsapp, skype m.m.

 

Pris: 800 kr/tillfälle

(ord.pris 1.200 kr)


2.400 kr varje kvartal

(ordinarie pris 3.600 kr) 


 

 

 

When we are

no longer able

to change a situation,

we are challenged to change ourselves.

 

Viktor Frankl

Survivor of 4

concentration camps.