Auragraphs and Abstract Art

Where the spirit does not work with the hand,

there is no art. 

AURAGRAPHS


En Auragraph är ett ganska vackert och unikt sätt att ge vägledning. Det är en representation av en människas livshistoria, deras förflutna, nutid och potential. Jag känner in personens aura , målar sedan en symbolisk framställning av vad jag ser, hör och får till mig från auran.


Man kan säga att Auragraphs är som ”ett konstnärligt diagram över den mänskliga auran”. En Auragraph görs på ett "Psychic" vis och informationen som kommer upp psychically från personens aura  översätts sedan till bildform.


Jag blir ofta även styrd av mina guider om hur bilden och färgerna ska utvecklas. När akvarellen är klar har jag ett möte online med personen i 60 minuter och berättar allt som har kommit upp och ger även då vägledning.


Akvarellen storlek som ni sedan får är 23x30,5 cm.

Kontakta mig gärna om ni undrar över något.


Pris: 1300 kr